Menu

Foto's, prenten en tekeningen

De collectie Enschedé bevat ook een aantal prenten, tekeningen en foto’s uit, van en over het bedrijf en de familie. Als drukker was het bedrijf een logisch verzamelpunt voor deze documenten en objecten.

Prenten en tekeningen

Het grootste deel van de prenten bestaat uit reproductiegrafiek die ook in andere instellingen, zoals het Rijksprentenkabinet te Amsterdam en het Prentenkabinet van de Universiteit van Leiden te vinden zal zijn. Daarom is deze collectie niet volledig geïnventariseerd. Meer uitgesproken is de collectie Haarlem-prenten en de verzameling die betrekking heeft op Laurens Janszoon Coster, de vermeende uitvinder van de boekdrukkunst. Verdere bijzonderheden zijn onder andere negen prenten van Rembrandt en een tiental drukken van Escher. Ook is er een aantal specimina van diverse grafische technieken, waaronder vroege kleurendrukken van de kunstenaar Jaap Ploos van Amstel en Teyler.

Foto’s

De onderwerpen op de foto’s zijn van een grote variëteit: koninklijke bezoeken aan het bedrijf, de bouw van nieuwe afdelingen, documentatie van machines, presentaties op tentoonstellingen en jubilea van werknemers. Enkele luxe albums tonen het gehele personeelsbestand in 1879 en in 1921. Het grootste gedeelte van de foto’s stamt uit ca. 1930 of later. 

Daguerreotypieën

Een bijzonderheid in de fotocollectie vormt een groep van 80 Daguerreotypieën, waarvan een aantal mogelijk tot de allervroegste, gedocumenteerde fotografische uitingen in Nederland behoort. Samen met de 19 exemplaren die nog in het bezit zijn van de familie Enschedé, is dit een van de grootste collecties ter wereld die binnen één familie bewaard is gebleven.